14 grudnia 2021

Przekazujemy zaproszenie do modlitwy

Jako chrześcijanie robimy zrzutki, organizujemy zbiórki darów, pomagamy bezpośrednio, domagamy się przestrzegania prawa, usiłujemy budować sprawiedliwe instytucje, ale również stajemy przed Bogiem w modlitwie, indywidualnie i zbiorowo. O naszym zaangażowaniu i o zdesperowanych ludziach zamarzających w polskich lasach, o mieszkańcach okolic przygranicznych niosących pomoc i żyjących od kilku miesięcy w wielkim napięciu, rozmawiamy z hojnym, łaskawym Bogiem, który nie ma względu na osobę.

Kongres Katoliczek i Katolików wzywa do tworzenia, w dniach 17 i 24 grudnia, spotkań modlitewnych, i dołączania w ten sposób do wspólnoty osób szukających rozwiązania sytuacji na granicy również przez modlitwę i post. Publikujemy treść zaproszenia:

“Zapraszamy do modlitwy każdą osobę zgodnie z tradycją, z którą się identyfikuje, w formie, która jest bliska jej sercu (nabożeństwo, głośna i cicha modlitwa, msza św, różaniec, rozważanie fragmentów Pisma Świętego, pacierz, lektura duchowa). Zachęcamy także do podjęcia postu, jeśli jest on bliski danej tradycji wyznaniowej. Zapraszamy każdego, niezależnie od wyznania czy religii do włączenia się w codzienną ‘modlitwę bez granic’.

Prosimy o zgłaszanie organizowanych przez Was spotkań modlitewnych – informacje chcemy umieścić na stronie wydarzenia.

Proponujemy trzy stałe punkty, które we wszystkie piątki adwentu połączą nas na modlitwie:

  1. Zapalona świeca (światło świecy jest symbolem Bożej obecności)
  2. Otoczenie modlitwą wszystkich osób, których dotyka kryzys na granicy polsko-białoruskiej
  3. Wspólna formuła modlitwy końcowej (propozycja dla chrześcijan na dole wydarzenia)

Módlmy się za:

– uchodźców oraz ich rodziny, w szczególności dzieci;

– funkcjonariuszy oddelegowanych do służby na granicy z Białorusią: pograniczników, żołnierzy, policjantów oraz ich rodziny;

– mieszkańców Podlasia, terenów przygranicznych i objętych stanem wyjątkowym;

– członków organizacji humanitarnych, pozarządowych oraz wszystkich niezależnych wolontariuszy, medyków, tłumaczy i innych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym na granicy polsko-białoruskiej;

– wspólnoty religijne i wyznaniowe, zaangażowane w niesienie pomocy potrzebującym w strefie działań przygranicznych i w całym kraju;

– osoby podejmujące decyzje dotyczące działań na granicy polsko-białoruskiej oraz wszystkich, którzy mogą przyczynić się do zakończenia obecnej sytuacji;

– dziennikarzy, przedstawicieli mediów i społeczeństwa obywatelskiego, którzy podejmują temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej;

– uchodźców, którzy nie dotarli do celu swojej podróży, ginąc na morzu, w lesie lub z rąk przemytników ( dla wspólnot wyznaniowych, które nie praktykują modlitwy za zmarłych proponujemy modlitwę: – za rodziny i przyjaciół uchodźców, którzy nie dotarli do celu swojej podróży, ginąc na morzu, w lesie lub z rąk przemytników);

– nas samych i za nasze wysiłki w poszukiwaniu sprawiedliwości, zgody i jedności.

Modlitwa końcowa:

Boże, nasz Ojcze, źródło życia, dobra i pokoju, Ty sprawiasz, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi,

i zsyłasz deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Daj nam Ducha Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Niech On nas uzdolni do czynienia Twojej woli,

do zwyciężania zła dobrem,

do szukania pojednania i wprowadzania pokoju,

do niesienia skutecznej pomocy potrzebującym.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.facebook.com/events/579116723382032/